ATT GÖRA ANNORLUNDA OCH UTMANA

Förändringsarbete med tillväxt och resultat i fokus. A prima vista sätter lärdomar och erfarenheter i delvis nya sammanhang och kombinerar olika typer av managementuppdrag med konst och kultur.

 

scrolling mousewheel

Blank

Lena Lyckenvik

Mitt ledarskap har präglats av att bygga team där kultur och värderingar ger stor påverkan på hur företaget utvecklas. Med lång erfarenhet från vd-rollen inom it-konsultbranschen har jag ansvarat för att driva stora förändringsprocesser som inneburit både turn-around-case och fusioner, hela tiden med målet att skapa tillväxt med lönsamhet. Genom åren har jag kontinuerligt haft ett stort antal mentor/coachuppdrag för ledare inom olika branscher och organisationer.

Med operativ erfarenhet från såväl startup-bolag, och småbolag som koncernledningsfrågor i börsföretag har jag hanterat utmaningar inom områden som ledarskap, ägarfrågor, finansiering, försäljning, kommersialisering och de övergripande strategiska frågorna.

Att kombinera det operativa med det strategiska är min styrka vilket jag tar med mig i de uppdrag jag nu tar mig an och kryddar genom att blanda in nya perspektiv för att vidga vyerna.

brain

 

 

 

Strategi & affärsutveckling  

  • Rådgivning i det strategiska arbetet
  • Paketering och försäljning i tjänsteföretag

Styrelsearbete

  • Utbildning och utvärdering för att ta styrelsearbetet till ytterligare en nivå
  • Strategiworkshop för att bygga ditt styrelseteam

 Ledarskap i förändring

  • Stöd, inspiration och nytänk i ditt ledarskap
  • Fokus på kultur och drivkrafter och att leda i förändring

Färdiginramat

Ledarskapsarenan
Träningsprogram för att utveckla ditt ledarskap, en personlig tränare i vardagen. Som ledare ställs du hela tiden inför nya situationer, sammanhang och för att nå ett toppledarskap behöver man ständigt träna och utmana sig själv.

Disc-analys
Både individuellt och i grupp. Utveckla kommunikationen både med dig själv och med dina kollegor, din ledningsgrupp eller i det sammanhang där teamet ska prestera tillsammans.

Styrelseutbildning
Grundläggande styrelseutbildning som omfattar styrelsens arbetsuppgifter, ansvar, inriktning och bemanning kryddat med erfarenheter, case, och diskussioner i en inspirerande miljö.

”Mellan 4 ögon”
I den form och i de frågor du vill ha ett bollplank.

Med många års erfarenhet av förändringsarbete med tillväxt och resultat i fokus tar a prima vista med sig dessa lärdomar och sätter dem i delvis nya sammanhang. Till exempel kombinerar vi olika typer av managementuppdrag med konst och kultur för att tänka nytt, göra annorlunda och kanske utmana.

MÖJLIGHETER TILL NYA PERSPEKTIV

a prima vista har flera samarbeten
för att kunna erbjuda möjligheter till nya perspektiv

Konsten ställer frågor...

Artivity

En förlösande mötesplats där ett möte blir utöver det vanliga. Artivity är en konferenslokal där konsten spelar roll, som väcker frågor, gör oss nyfikna och ger nya perspektiv. Avskildhet - Valfrihet - Nyfikenhet.

artivity.se

Galleri Blå

Det påstås att den blå färgen är den mest älskade på jorden. Den har många betydelser som frihet, oändlighet, intuition och har genom tiderna inspirerat många i olika sammanhang. Tänk vilken inspiration det kan vara att ha ett möte i ett konstgalleri.

galleribla.se

EST Kapital

Matchar investerare och entreprenörer. East Sweden Tillväxtkapital bygger förtroendekapital mellan entreprenörer och investerare.

estkapItal.se

Day2Day

När vi lär oss att inte sträva efter att bli en kopia av någon annan kan vi hitta vårt verkliga jag. Här finner du ett riktigt bra program för Personlig ledarskapsträning.

Day2day.se

A PRIMA VISTA

är italienska och betyder ”vid första anblicken” - en musikalisk term som innebär att man direkt kan sjunga eller spela efter noter man aldrig tidigare sett. Ju bättre man är på att ”ta det a vista” desto snabbare och säkrare når man resultat. Att ta fram en strategi, driva förändringsprocesser eller utveckla ledarskapet och kombinera det med konst och kultur för att tänka nytt, göra annorlunda och kanske utmana. Förmågan att klara det ”a vista” förutsätter:

Kunskap

om själva området och det sammanhang du befinner dig i

Erfarenhet

av att ha varit i situationen förut – en uppfattning om svårigheter, utmaningar, möjligheter

Känsla

för helheten och en följsamhet för värderingarna – hur ser det ut när det är klart och hur når man dit


 Lägg till modet att vidga vyerna och ta in nya perspektiv så kan du både nå en ny höjd och ha roligare på vägen.
Det är grunden för a prima vista Management.A Prima Vista

Furugatan 14
582 45 Linköping 

 
Lena Lyckenvik

+46 705 883428
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyfiken eller Rädd

Nyfiken eller Rädd

I en artikel läser jag att det svenska näringslivet är ointresserat av kultur. Att vi är internationellt kända för vårt ointresse. I en annan artikel läser jag att ett företag utan konst är ett "fattigt företag”. 

Det finns forskning som visar att konst påverkar oss på flera sätt, t ex stärker vår förmåga att öppna upp för flera perspektiv vilket i sin tur leder till bättre beslutsfattande.

Då borde det ju vara naturligt för näringslivet att vara intresserad av konst och kultur. Eller hur!

Konst skapar friktion!

Konst skapar friktion!

Konst skapar friktion! Konsten har inget facit. Om alla tänker likadant är det inte någon som tänker.

Positiv psykologi – värt att tas på allvar

Positiv psykologi – värt att tas på allvar

Vi tänker 60 000 tankar om dagen med 400 miljarder kopplingar per sekund. Tankens kraft styr våra vanor. Tänk dig då att tänka 60 000 positiva tankar varje dag. WOW!!!  Vilken lycka.

Entreprenörer och innovationer -> Tillväxt

Entreprenörer och innovationer -> Tillväxt

Senaste veckorna har varit fyllda av drivkraft! Jag börjar med Ny Tekniks och Affärsvärldens 33-lista – med syfte att hitta Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag som har potential att bli morgondagens börsjättar, i år var 200 bolag nominerade.

Värdet av konst?

Värdet av konst?

en nyutkommen bok kan vi läsa om Värdet av konst för människa, näringsliv och samhälle författad av forskaren Erik Modig från Handelshögskolan i Stockholm och journalisten Karolina Modig.

De e mycke nu…

De e mycke nu…

Tillväxtdag, nätverksdag, styrelsedag, innovationsdag, industridag… Hur ska jag hinna jobba eller är det just det jag kanske gör? Att nätverka, mingla, synas är givetvis en stor del av mitt arbete som konsult men det är svårt att skicka fakturan till någon… 

Läs mer i arkivet >